Bakım Yönetimi

Bakım Programı

Rutin iş yöntemlerinin tanımlandığı ve varlıklarla eşleştirildiği modüldür. Eşleştirilen varlık için tanımlanan rutin iş yönteminin hangi sayaca bağlı ve hangi sıklıkla uygulanacağı belirlenir.

İş yöntemleri gruplanarak varlıklara atanabilir ve planlaması tanımlı grup bazında sağlıklı olarak yapılır.

Rutin iş yöntemi için gerekli sarf malzemesi, yedek parça, personel ve diğer kaynak ihtiyaçları miktar veya saat bazında girilir. 

Bakım Uygulama

Bakım Programı Modülündeki tanımlamalar çerçevesinde planlı bakımların sistem tarafından iş emrine dönüştürüldüğü ve standart dışı işler için iş birimleri tarafından iş emirlerinin oluşturulabildiği modüldür.

Planlama aracı ile sistemde tanımlı tüm varlıklar için belirlenecek tarih aralığında iş emirleri otomatik olarak hazırlanır.

İş birimi, tanımlı bir iş yöntemini iş emri haline getirebilir ve personel görevlendirmelerini yapabilir. Haftalık, aylık ve yıllık olarak planlanan, tamamlanan, iptal edilen iş emirleri izlenebilir.