S2000M

Ömür devri boyunca bir ürün ile ilgili tüm malzemelerin yönetimine yönelik süreç, kural ve bilgi akışının özelliklerini belirten uluslararası spesifikasyondur. 

S2000M spesifikasyonunun konsepti 1976 yılındaki ASD çalışmalarına dayanmaktadır. 2010 yılında imzalanan memorandumla birlikte ASD ve AIA birlikte ve tek bir spesifikasyon üzerinde çalışma kararı almıştır.

S2000M tüm malzeme yönetim süreçlerini kapsayan ve kamu ile sanayinin ortak yararlanabileceği bir spesifikasyondur. İlk zamanlarda havacılık için geliştirilmiş olup, daha sonra tüm savunma ihtiyacı için genişletilmiştir. Son olarak, sivil sektör ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde düzenlenmiştir.

S2000M spesifikasyonu;

  • Yedekler, Destek Ekipmanları Belirleme Süreçleri
  • Yedek Parça Listeleri
  • Malzeme Tedarik Süreçleri
  • Fiyat Araştırma
  • Sipariş
  • Taşıma/Ulaştırma gibi malzeme yönetim süreçlerini içeren detayları ortaya koymaktadır.