Teknik Doküman Editörü

Kaliteli, Tutarlı ve Güncel Teknik Doküman Hazırlama Yazılımı

Ürününüzün ömür boyu desteklenebilirliğinin en üst düzeye ulaşması için, kullanım kılavuzu, bakım/onarım dokümanı, resimli parça kataloğu ve benzeri dokümanların önemi çok yüksektir.

Kullanım kılavuzu, bakım/onarım dokümanı, resimli parça kataloglarının birbirleriyle ve ürününüzün mevcut konfigürasyonu ile olan tutarlılığı, şirket marka değeri ve ürün kalitesini artıran önemli bir göstergedir.

Tüm bu unsurları sağlamak için güçlü, esnek, kolay yönetilebilir, modüler ve süreç odaklı bir uygulamaya ihtiyaç vardır. Teknik Doküman Editörü (TDE) bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilmiş bir uygulamadır. 

Teknik Doküman Editörü’nün (TDE) Öne Çıkan Özellikleri

Modülerlik

Modüler yapısı sayesinde, tüm dokümanları bir set halinde hazırlayabileceğiniz gibi, ilgili modül lisanslaması ile bütçenize göre başlayıp, zaman içinde diğer modülleri lisanslayabilirsiniz.

Ürün Konfigürasyonu ile Uyum

Konfigürasyonu yöneteceğiniz modül sayesinde, ürünün güncel konfigürasyonu ile uyumlu teknik doküman hazırlanması sağlanmıştır. Böylece ürün konfigürasyonunda gerçekleşen değişiklikler, dokümana da tutarlı bir şekilde yansıtılarak, dokümanın güncel tutulması ve müşteriye en güncel dokümanın teslimi sürecindeki problemler önlenmiştir.

Bilgi Tutarlılığı

TDE bir veri tabanı uygulaması olması nedeniyle, bir doküman seti hazırlanırken girilen bilgiler arasında tutarsızlık olması önlenmiştir. Müşteri ihtiyacına göre hazırlanacak farklı çıktıların içerik olarak uyumlu olması sağlanmış ve aynı ürün için hazırlanan farklı çıktılar arasındaki tutarsızlıklar önlenmiştir.

Doküman Yazarının Verimi

Yazarı, formatlama, maddeleme, indeksleme gibi emek yoğun ve problemlere açık konularla uğraştırmadan içeriğe odaklanması sağlanmıştır. Önceden yazılmış bir bilginin, tekrar kullanım kolaylığı sayesinde yazarların hata yapma olasılığının en aza indirilmesi ve veriminin artması sağlanmıştır. Farklı dokümanlardaki ortak bilginin bir kerede değişimi ve güncelleme kolaylıkları sayesinde güncelleme maliyetlerinde ciddi azalma sağlanmıştır.

Esnek Çıktı Tip ve Formatları

Girilen bilgilerin, müşteri ihtiyaç ve isterlerine uygun farklı format ve yapılarda çıktı olarak hazırlanması sağlanmıştır. Ayrıca dokümanın bir bölümü, farklı yazarlar tarafından hazırlansa bile, aynı yazar tarafından yazılmış gibi aynı formatta çıktı üretilebilecektir.

Standardizasyon

Dünyada teknik dokümantasyon açısından artık bir standart olarak kabul edilen S1000D spesifikasyonuna uygun, XML data modül oluşturmaktadır. S1000D spesifikasyonu savunma ve havacılık sektöründe bir zorunluluk olarak görülmeye başlamış ve yakın gelecekte teknik dokümantasyonlar için S1000D ile uyum şartı aranacaktır.