ELD Hizmetleri

Entegre Lojistik Destek (ELD), ürünlerin kullanım, destek ve envanterden çıkarma safhalarında devreye giren lojistik destek faaliyetlerinin maliyet etkin ve zamanında karşılanabilmesi amacıyla, daha geliştirme safhasının ilk aşamalarından başlanarak tüm ömür devri boyunca, destek ihtiyaçlarının dikkate alınması ve destek çözümlerinin planlanması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan multi-disiplin faaliyetlerin kontrollü ve bütünleşik bir yaklaşımla yerine getirildiği bir yaklaşımdır.

Viya LM&BT Ltd. Şti. olarak AR-GE, ÜR-GE ve tedarik projelerinde müşterilerimizle birlikte bir ekip olarak çalışıyor; Geliştirdikleri ürünlerin geliştirme safhasının ilk aşamalarından başlayarak tüm ömür devri boyunca destek ihtiyacının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik planlama, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

ELD Planı

Entegre Lojistik Destek, bir ürünün desteklenebilirliği ve ömür devri maliyetlerini optimize edecek destek çözümünü geliştirmek için ihtiyaç duyulan bütün fonksiyonların tam olarak anlaşılması ve entegre edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu kapsamda, ELD Elemanları olarak adlandırılan ve 12 kategori altında gruplandırılan bu fonksiyonları, müşterilerimizle birlikte planlıyor ve şekillendiriyoruz.

ELD Elemanları:

 • Ürün Destek Yönetimi
 • Tasarım Etkisi
 • İkmal Desteği
 • Destek Ekipmanları
 • Teknik Veriler
 • İşgücü ve Personel
 • Bilgisayar Kaynakları
 • Tesisler ve Altyapı
 • Bakım
 • Paketleme, Elleçleme, Depolama, Ulaştırma (PEDU)
 • Eğitim ve Eğitim Desteği
 • İdame Mühendisliği

Ömür Devri Maliyeti

Ürünlerinizin geliştirme/tedarik safhasından başlayarak envanterden çıkarılmasına kadar ortaya çıkan AR-GE, ÜR-GE ve tedarik maliyetleri, kullanım ve destek maliyetleri ve envanterden çıkarma maliyetlerini hesaplayarak tasarım kararlarınızda size destek sağlıyoruz. 

Teknik Dokümantasyon

Sistem ve cihazların fonksiyonlarının algılanması, verimli işletilmesi ile periyodik ve arızi bakımlarının yapılabilmesi için en önemli kaynak olan Teknik dokümanların hazırlanması alanında 20 yılı aşkın tecrübemizle hizmet veriyoruz.