Lojistik Destek Analizi

Karmaşık ve maliyetli sistemlerin ömür devirleri boyunca doğru, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak uzmanlık, tecrübe ve yoğun emek gerektiren bir iştir.

Lojistik Destek Analizleri; varlıklarınızı Entegre Lojistik Destek konsepti bakış açısıyla ele alarak mümkün olan en desteklenebilir sistemleri yaratmak için ürünün fikir aşamasından tasarımına, tedarik sürecinden envanterden çıkarmaya, tüm ömür devrinin her aşamasında uygulanabilir, tüm paydaşların katılımıyla yürütülen çok yönlü bir disiplindir.

ELD alanında uzun yıllar tecrübeli, farklı sistem alanlarında uzman personellere sahip kadromuz, varlıklarınızı bütüncül şekilde ele alabilmek için gerekli bilgi birikimimiz ve bu alandaki uygulama tecrübelerimiz ile FMECA, RAM, MTA, LORA Lojistik Destek Analizleri faaliyetlerini uluslararası standartlara (MIL-STD-1388-1A, S3000L) uygun şekilde yürüterek ürünlerinizin desteklenebilirliğini birlikte sağlıyoruz.

FMECA

FMECA analizi bir ürünün geliştirme sürecinin tüm fazlarında tasarlanan üründe gerçekleşmesi muhtemel hatalarının listelendiği, hata sebeplerinin incelendiği ve hatanın potansiyel etkilerinin ortadan kaldırılması veya hafifletilme için çalışılan, ürünün güvenliği ve güvenirliliğini arttırma amacıyla ile uygulanan bir analizdir. FMECA analizi; gerek tasarım ekiplerinden gerekse saha personeline kadar tüm birimlerden sürekli bir bilgi akışı ile beslenir.

Doğru şekilde uygulanmış ve dokümante edilmiş bir FMECA yalnız mevcut ürününüz üzerinde yapılan çalışmalarla sınırlı kalmayıp, firmanız için çok kıymetli kurumsal hafıza ve bilgi kütüphanesi oluşturması ile gelecekteki her projeniz için de azami faydayı sağlamaktadır.

RAM Analizi

RAM Analizi, FMECA sonuçlarına göre hata yapması muhtemel olan sistem elemanının, sistemin çalışması üzerindeki etkilerini incelemek ve ilgili sistem elemanının hata yapma sıklığını tespit ederek sistemin operasyonel kullanımındaki hataya düşmeden çalışma olasılığını ve bu olasılığı yükseltmek için yapılması gereken faaliyetlerin zamansal maliyetinin analizidir.

RAM analizinin en yüksek faydayı sağlayacak şekilde yürütülebilmesi için doğru sistem modellemelerinin yapılarak matematiksel verilerin tecrübeli kişiler tarafından değerlendirilmesi gerekir.  Uluslararası standartlara uygun yürütülen RAM Analizi faaliyeti ile ürünlerinizin optimum performansa sahip ve öngörülebilir olmasını sağlamak için çalışıyoruz.

MTA

LDA faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bakım, onarım, kontrol, test gibi ihtiyaçlar Bakım Görev Analizi ile yapılacak işlemlerin gerçekleşme sıklıkları ve süreleri ile birlikte dokümante edilir.  Bunlara bağlı olarak ihtiyaç duyulan yedek parça, sarf malzeme ihtiyaçları yanında alet, personel ve tesis ihtiyaçları belirlenir. MTA analizinde gerek bakımlar esnasında yaşanabilecek tehlikeli durumların tespit edilerek dokümante edilmesi, gerek personel ve tesis kabiliyetlerinin değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

MTA faaliyetini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak ürünlerinizin bakım ihtiyaçlarının müşteriniz ve sizin bakım konsepti ve gereksinimlerinize uygun olacak şekilde en doğru, verimli ve güvenli şekilde karşılanmasını sağlıyoruz.

LORA

Bakım Seviyesi Analizi bir ürün için en etkili ve uygun maliyetli bakım seviyesi, destek yapısı veya kullanımdan çıkarma alternatifinin belirlenmesi için yapılan analitik çalışmalardır. Süreç, en uygun bakım ve destek konseptinin belirlenmesi için tasarım, işletim, performans, maliyet, ürün destek ve hazır bulunma karakteristiklerini bir araya getirerek ürünün ömür döngüsü boyunca sürdürülebilirlik şartlarına uygun onarım veya kullanımdan çıkarma alternatifleri ortaya koyar. 

Yürüttüğümüz LORA faaliyeti ile bakım konseptiniz, gereksinimleriniz ve bakım tesislerinizin imkan ve altyapılarını sizlerle birlikte değerlendirerek ürünlerinizin bakımlarının planlanmasında size destek oluyoruz.