Danışmanlık

Üretim, bakım ve onarım odaklı projelerinizde, ürün odaklı ömür devri süreçlerinizde ve güvenirlik mühendisliği alanlarında uzman kadromuz ile yanınızdayız. Bünyenizde, zaman darlığı, yeterli bilgi seviyesinde uzman eksikliği veya sadece dışarıdan bir gözün süreçlerinize katkı sağlayacağı görüşü var ise, iMeCe usulü, sizinle beraber, projenize, ürününüze ve süreçlerinize katkı sağlamaya hazırız. İhtiyacınız, hızlı ve güvenilir bir istatistik analizi, ürününüz için teknik doküman hazırlama, bir yazılım seçimi için fizibilite raporu veya karmaşık ve uzun süreli ürün ömür devri analizleri olabilir. Basitinden karmaşığına, lojistik mühendislik ve bilgi teknolojileri alanlarında hizmetinizdeyiz.

Uzman kadromuz ile ürün, proje ve süreçlerinize yönelik, size sunduğumuz hizmetler:

Tasarlanan şartlaraltında ve tasarlanan süre içinde, sistem/cihazın beklenen görev ve hizmetleri yapabilme (hizmet veriyor olma) olasılıklarının, LDA mühendislik süreçleri doğrultusunda hesaplanması, sistem/cihazların Güvenirlik Blok Diyagramlarının oluşturulması.

Üretim, depolama, bakım, onarım ve planlama konularındaki süreçlerinizin mevcut durum analizleri, hedef sistem mimarisinin tasarlanması, bu tasarım doğrultusunda proje yönetimi, uygun araçların satın alınması için öneri ve tekliflerin hazırlanması, süreç performans kriterlerinin belirlenmesi ve izlenmesi.

Verilerin analizi, mevcut verilerin beklenen analizler için yeterli olmaması  halinde, eksiklerin belirlenmesi, bu eksik verilerin toplanması için gereken kaynak ve süreçlerin modellenmesi, verilerden yola çıkarak hedef sistem/ürünlerin modellemesi, hedef sistem/ürünler için bilgi sistem ihtiyaçlarının (veri tabanı,yazılım, ağ altyapısı vb.) belirlenmesi ve raporlanması,mevcut verilerinizden yola çıkarak, yönetim kademelerinizin ihtiyacı ve beklentisi olan görsel ve amaca uygun raporların bilgi sistemlerinde hazırlanması.

Süreçlerinizde ve dokümanlarınızda ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerinin incelenmesi, bünyenize uyarlanması, müşterilerinizin sizden beklediği standartların sağlanması yönünde analiz ve tasarımların yapılması.