S3000L

Teknik olarak karmaşık ve uzun ömürlü ürünlerin idamesini sağlamak için gerekli olan uygun destek ortamına ait tanımları ve bakım faaliyetlerini ele alan lojistik destek analizi sürecini ve analiz aktivitelerini tanımlayan uluslararası spesifikasyondur.

Teknik olarak karmaşık ve uzun ömürlü ürünlerin en az maliyet ile en yüksek oranda kullanıma hazır bulunuşluğunu sağlamak için, gerekli kaynakların tanımlamış olması ve ürün kullanım aşamasının başlangıcından itibaren uygun bir ürün destek ortamının oluşturması gerekir.

Ürün ömür devri boyunca destek gereksinimlerini karşılamak üzere kapsamlı bir analiz süreci yürütülmelidir. Bu süreç, tasarım ve geliştirme aşamasında, kullanım aşamasında ve son olarak da envanterden çıkarma aşamasında tüm ürün destek gereksinimlerinin dikkate alınmasını sağlar.

S3000L spesifikasyonu, lojistik destek analizi sürecinin yapılandırılması ve metodolojik biçimde yürütülmesi için gerekli olan aşağıdaki aktivite ve gereksinimleri kapsayacak şekilde oluşturulmuştur;

  • Entegre ürün destek çözümü oluşturmak,
  • Bir sistemi desteklemek için gerekli kaynakları belirlemek,
  • Maliyetleri düşürmek,
  • Hazır bulunuşluğu arttırmak,
  • Farklı taraflar arasında bilgi alışverişi yapmak,
  • Gelecekte referans olması için verileri ve sonuçları saklamak.