S6000T

S6000T, eğitim analizi ve tasarımı için uluslararası spesifikasyondur.

S6000T temel olarak Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme (ADDIE-Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) modeline dayanmaktadır.

S6000T’nin kapsamı:

  • Spesifikasyonun tanıtımı
  • Bilgi toplama
  • Analiz
  • Tasarım
  • S6000T ve genel veri modeli elemanları arasındaki ilişkiler