SX000i

SX000i, S-Serisi Entegre Ürün Desteği (EÜD) spesifikasyonları ile tarif edilen EÜD süreçleri arasındaki uyum ve bütünlüğü sağlayacak üst seviye bir spesifikasyon ihtiyacına yönelik rehber dokümandır.

SX000i, paydaşlarca kullanılacak müşterek lojistik süreçleri ve bu lojistik süreçler ile mevcut S-Serisi EÜD spesifikasyonlarının etkileşimlerini tanımlamak suretiyle, ürünler ve hizmetlerin ömrü boyunca güvenli veri paylaşımı ve alışverişi için ihtiyaç duyulan temeli oluşturur. Ayrıca, mevcut S-Serisi EÜD spesifikasyonlarını bakımı ile yeni S-Serisi EÜD spesifikasyonlarının geliştirilmesinin yönetimi konuları da SX000i kapsamındadır.

Spesifikasyonun Kullanım Amacı

SX000i spesifikasyonunun kullanım amaçları;

  • S-Serisi EÜD spesifikasyonlarını kullanacak yeni kullanıcılar veya yeni projeler için bir başlangıç noktası olması, ve
  • Mevcut projelerde S-Serisi EÜD spesifikasyonlarını kullanan ve geliştirilmesinde rol alan uluslararası EÜD topluluğunun tüm üyeleri için bir genel bakış ve koordinasyon dokümanı olmasıdır.
  • Bir EÜD projesinin yürütülmesinde ana esasların sağlanması,
  • Farklı EÜD elemanları ve etkinlik alanları arasında paylaşımına ihtiyaç duyulan EÜD-seviyesi veri değişiminin tanımlanması ve uygun görülmesidir.