S1000D Hizmetleri

Teknik dokümantasyon alanındaki 20 yılı aşkın tecrübemizi S1000D spesifikasyonu ve alandaki güncel gelişmelere dair bilgi birikimimizle bir araya getirerek gerek teknik dokümanlarınızın S1000D spesifikasyonuna uyumlu en doğru şekilde hazırlanması, gerekse mevcut teknik dokümanlarınızın S1000 formatına dönüştürülmesi hizmetlerini veriyoruz. 

S1000D İş Kurallarının Belirlenmesi

S1000D spesifikasyonu kurumların ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanması gereken bir spesifikasyondur. Uyarlama faaliyetleri projeniz veya kurumunuzun ihtiyaçlarına göre belirlenen “İş Kuralları” vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu bağlamda:

  • Projenizin ihtiyaç olan her aşamasında S1000D spesifikasyonunda tanımlanan iş kurallarının belirlenmesi ve dokümante edilmesi,
  • Belirlenen proje kararlarının yazarlar tarafından doğru ve eksiksiz uygulanabilmesi için BREX data modüllerinin hazırlanması,
  • Projenin ilerleyen aşamalarında yeni kararlar alınması veya mevcut kararların değişmesi durumunda BREX data modülü ve iş kuralları dokümanının revizyon yönetimi,
  • Teknik dokümantasyon faaliyetlerine katılım sağlayacak kişilere S1000D eğitimi verilmesi ve belirlenen proje iş kurallarının yürütülecek çalışmalarda nasıl uygulanacağına yönelik eğitimler organize edilmesi,

çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

İçerik Analizi ve Uyarlama

Gerek yeni dokümanların hazırlanması, gerekse mevcut dokümanlarınızın S1000D formatına uyarlanması için teknik dokümanların içeriğini oluşturacak verilerin olgunlaşmasıyla beraber içerik analizi faaliyeti yürütülmektedir. Bu süreçte teknik dokümanlarda bulunmasına ihtiyaç duyulan tüm bilgiler incelenerek SNS yapısına göre gruplandırılmaktadır. Bu bilgiler gruplandırıldıktan sonra konu, kapsam ve derinliklerine göre CSDB objeleri (Data Modülleri, ICN nesneleri, yayın modülleri, vb.) halinde ayrıştırılmaktadır. Ayrıştırılan teknik veriler, S1000D spesifikasyonunda belirtilen yöntemler ve spesifikasyon ile birlikte yayınlanan XML şablonlar kullanılarak teknik yayın haline getirilmekte ve revizyon takibi yapılmaktadır.

Stil Sayfası Tasarımı

İhtiyaçlarınıza göre teknik dokümanlarınızın çıktı formatları tasarlanmaktadır. Bu kapsamda çıktı formatı ile ilgili iş kurallarının belirlenmesinin ardından XSL kodları hazırlanmakta ve projenin ilerleyen aşamalarında çıktı formatları ile ilgili yeni kararlar alındığı veya mevcut kararlar değiştiği takdirde XSL kodları revize güncellenmektedir.