S4000P

S4000P, karmaşık teknik ürünler için planlı (tekrarlamalı) görev aralıklarına sahip Önleyici Bakım Görev Gereksinimleri (ÖBGG) ile bakım periyotlarını belirlemeye ve sürekli iyileştirmeye yönelik süreçler ve prosedürler tanımlar. Ayrıca, planlı bakım haricinde, tanımlı özel olayların gerçekleşmesi durumunda uygulanacak ÖBGG’nin belirlenmesi de spesifikasyonun kapsamındadır. S4000P, kullanım ve destek döneminde önleyici bakımın sürekli iyileştirilmesine yönelik bir süreç de içermektedir.

Önleyici bakım faaliyetlerinin amacı;

  • Ürün emniyetini ve güvenilirliğini sağlamak/sürdürmek,
  • Ürünün görevini/operasyonunu ve/veya bakımını hukuka uygun ve çevreye saygılı biçimde gerçekleştirmek,
  • Görev/operasyonel kabiliyeti ve kullanılabilirliği optimize etmek ve
  • Ömür devri maliyetlerini optimize etmek,

olarak sıralanabilir.

Bu doğrultuda S4000P’nin amacı:

  • Ürünlerin önleyici bakım programlarının hazırlanmasına esas teşkil edecek ÖBGG bilgisini geliştirmeye yönelik, uygulamaya dayalı analitik yöntemler ortaya koymak ve
  • Önleyici bakımların kullanım dönemi boyunca sürekli iyileştirilmesine yönelik bir süreç tanımlamaktır