S1000D

Bilginin veri modülleri halinde ortak veri tabanında tutulduğu teknik yayınların üretimi ve yönetimi için kural ve yöntemlerin belirlendiği uluslararası spesifikasyondur. 

S1000D çalışmalarının başlangıcı 1980’lerin ilk evrelerinde ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) tarafından havacılık alanında yürütülen çalışmalara dayanmaktadır.

ASD, AIA (Aerospace Industries Association of America) ve ATA e-İş Programı (Air Transport Association of America e-Business) tarafından müşterek olarak oluşturulan S1000D Konseyi ve S1000D Yürütme Kurulu S1000D ile ilgili çalışmaları sürdürmektedir.

Hava platformları ile başlayan spesifikasyonun kapsamı, ikinci versiyondan itibaren, kara ve deniz platformlarını da içerecek şekilde genişletilmiştir. Spesifikasyon, hem sivil hem de askeri ürünler olmak üzere her türlü ekipmanın desteklenmesi için kullanılabilir.

Spesifikasyonun Amacı

S1000D spesifikasyonunun amacı; teknik yayınların kapsamını belirlemek, bu kapsamdaki yayınların belirli standartlar dahilinde hazırlanmasını ve yönetilmesini sağlamaktır.

S1000D sivil veya askeri projelerde, sistem/cihazların ömür devri boyunca kullanım ve desteğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan teknik dokümanların;

  • Planlanması,
  • Yönetimi,
  • Üretimi,
  • Paydaşlar arasında değişimi,
  • Dağıtımı ve Kullanımı ile ilgili süreçleri kapsar.