S1000D Nedir?

S1000D, herhangi bir sivil veya askeri projenin teknik yayınlarının/dokümanlarının üretimine yönelik  uluslararası bir spesifikasyondur. Her ne kadar spesifikasyonun başlığında yer alan ibarede sadece teknik yayınlar yer alıyor olsa da, teknik olmayan yayınların hazırlanmasında da S1000D spesifikasyonun prensipleri uygulanabilir.

S1000D, herhangi bir sivil veya askeri projeye, ömür döngüsünce destek sunan teknik dokümanların, planlanması ve yönetimi, üretimi, alınıp verilmesi (veri değişimi), dağıtımı ve kullanımı esaslarını kapsar.

S1000D’nin Yapısı

 

Bir S1000D dokümanı, farklı modülleri kullanarak dokümanın son halini oluşturacak yapı bloklarını inşa ederek gerçekleştirilir. Bu modüllere veya yapı bloklarına verilen isim “Data Modülü”dür. Teknik yayınların içindeki bu yapılar bilgi taşıyan en küçük parçalardır. Data modülleri, metin, resim, multimedia ve veri içerir ve bunların kontrolünü yapar. Data modülleri uluslararası standartları temel alan yapıda tanımlanmışlardır.

Hangi yazım aracı kullanılıyor olursa olsun, tüm data modülleri standart XML/SGML dokümanıdır ve IETP veya IETM üretilecek bir projede bu dokümanlar müşteri ve yazar tarafından yayınlanıp okunmak durumundadır. Bu sebeple data modülleri ve görsel öğelerin referans edildiği linkler gibi bu data modüllerin etkileşim halinde olduğu yapılar için bir Ortak Kaynak Veri Tabanı (Common Source Data Base (CSDB))  oluşturulur. Bilgi yönetimi,  proje kapsamındaki  teknik dokümanların kullanımı ve üretimini sağlayan data modülleri, görseller ve yayınlar gibi bilgi objelerinin adreslenmesi, ilişkilendirilmesi, depolanması ve işlenmesi vasıtasıyla yürütülür.

Bir S1000D Projesinin Üretim Döngüsü

Bu spesifikasyon pek çok farklı türdeki ürünün işlenmesinisağlamak amacı ile üretilmiştir. Bu nedenle, ilgili projede ya da bir organizasyonda kullanımını sağlayabilmek için bazı açılardan uyarlama yapılması gerekmektedir.

Taraflar arasında anlaşmaya varılan bu spesifikasyonun uyarlamasının dokümante edilmesi için projenin iş kuralları (business rules),  kararlaştırılmalıdır.

İş kuralları, S1000D’nin nasıl uygulanacağı üzerine proje ekibi veya organizasyon tarafından alınan kararlardır. İş kuralları S1000D’nin tüm bakış açılarını kapsamaktadır. Yazım kuralları veya gösterimlerle sınırlı değildir.

Bir S1000D projesinin başlangıç noktası İş Kuralları’dır.

 

 S1000D’nin Avantajları

S1000D’nin bir organizasyonun dokümantasyon sürecine entegre edilmesinin pek çok kazanımı  mevcuttur. Bu kazanımları aşağıdaki ana başlıklarda özetleyebiliriz:

·         Bilgi Paylaşımı: S1000D’nin kullanımının esas nedenleri, diğer firmaların sistemleri ile entegre olabilen içeriğin üretilmesi kabiliyetine sahip olmak ve pek çok askeri ve ticari alandaki paydaşlar arasındaki teknik bilginin değiş tokuşunu geliştirebilmektir.Bu veri transferi, organizasyonlar için ana amaç olan, uluslararası birlikte çalışabilirlik ve bilginin sivil ve askeri projeler arasında tekrar kullanabilirliğini sağlamaktadır.

·         Bilginin Daha Etkin Kullanımı: Daha fazla organizasyonların S1000D standardında doküman hazırlaması  sayesinde veri madenciliği doğal bir kazanç olarak ortaya çıkar. Veri madenciliği, farklı kaynaklarındaki verinin ilişkilendirilerek bulunabilmesini ve bu verinin kullanılabilmesini sağlar.Veri madenciliği olmadan, farklı kalemler için ortak olan içeriğin yakalanması mümkün değildir.Veri madenciliği uygulanabilir olduğu zaman, ortak bilgi belirlenebilir. Bu bilginin veritabanı içinde belirlenmesi sayesinde aynı verinin tekrar kullanılabilmesi sağlandığından dokümantasyon süreci daha verimli hale gelir.

·         Zamandan Kazanç: Organizasyonların, verileri diğer S1000D dokümanlarında da tekrar kullanabilmeleri sayesinde, yeni dokümanların oluşturulması için gereken toplam süre düşecektir. Bu durum,  birkaç küçük mekanik veya fiziksel farklılık dışında neredeyse özdeş olan ürünler üretecek olan organizasyonlar tarafından özellikle arzu edilmektedir.

·         Hataların Azaltılması: Verilerin tekrar kullanılabilirliğinin pek çok faydası vardır ancak, hiçbiri hataların azaltılması kadar bariz değildir. Eğer belirli bir dokümanı bir yayının içinde farklı pek çok noktada referans ettiyseniz ve bu doküman hata içeriyorsa, hatayı düzeltmek için her dokümanı tek tek açmaya gerek yoktur. Çünkü bu bilgi havuzdan kullanılmış bir bilgidir ve bu hatayı düzeltmek için hatayı içeren dokümanın kaynağını açıp düzeltmeniz, bu dokümanın referans gösterildiği diğer yayınlarda bulunan hataların da düzeltilmesini sağlayacaktır.

·         Maliyetten Kazanç: Doküman üretiminin maliyeti, yapılandırılmış bir formatta (SGML veya XML) dokümantasyon yapılacağından, azalacaktır. Bu durum, teknik dokümanların oluşturulması için gereken birden fazla yazılım kullanma ve farklı beceride personel ihtiyacını ortadan kaldıracağından, yayının oluşturulması kolaylaşacaktır.

SGML ve XML kullanarak yayınların içeriklerinin yazılması organizasyonlara pek çok maddi kazanç sağlar. Bazı temel faydalar:

o   Odaklanma, dokümanın formatı üzerinden alınıp, gerçek anlamda önemli olan hususa yani dokümanın içeriğine çevrilecektir.

o   Yazarlar en iyi yaptıkları işe geri dönecektir, yani uzmanı oldukları alanlardaki bilgi birikimlerinin doğru şekilde oluşturulması ve idame ettirilmesi.

o   Verilerin tekrar kullanılabilirliği, standart verilerin tekrar tekrar oluşturulmasına harcanan boş vakti ortadan kaldıracaktır.

·         Dokümanların Algılanabilirliğinin Artması (İngilizce üretilecek dokümanlar için): S1000D, teknik yayınlarda Basitleştirilmiş İngilizce (simplified English) kullanımını tavsiye etmektedir. Bir organizasyonun yazım sürecinde Basitleştirilmiş İngilizce’nin kullanımının teşvik edilmesi, teknik yayınlardaki yanlış anlaşılma miktarında önemli ölçüde azaltacaktır. Bir teknik yayında yanlış anlaşılabilecek verilerin bulunması oldukça tehlikelidir. Çünkü bu yayınlar bazı durumlarda okuyucuya talimatları yorumlamak ve karar almak yükümlülüğü verir. Bu madde özellikle İngilizce üretilecek dokümanlar için geçerli görünse bile, proje ekibi olarak projenin başında terimler sözlüğü oluşturarak, bunun kullanımı iş kuralı olarak belirlenirse, tüm paydaşlar açısından algılama en üst seviyeye çıkacaktır.

·         Yayınlarda En Son Teknolojinin Kullanımı: S1000D spesifikasyonu gelişen teknolojiye uyumlu seyretmektedir. S1000D hiçbir teknolojik ilerlemeler karşısında konunun dışında kalmaz.

 

Viya LM&BT, Absolute Data Group (ADG) ile çözüm ortağıdır.

 Absolute Data Group (ADG), çeşitli sektörlerde, teknik veri ve işletme/idame bilgilerinin yaratılması ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış ödüllü bir firmadır.