Sıkça Sorulan Sorular

Sistem, cihaz ve malzemelerin tanımlamalarının yapıldığı ‘Envanter ve Depo Yönetimi’, sistem/cihazların konfigürasyon ağacının çıkarılması ve konfigürasyon yönetiminin yapıldığı ‘Konfigürasyon Yönetimi’, bakım planlamasının ve operasyonlarının yürütüldüğü ‘Bakım Yönetimi’, dokümanların işlenerek bilgi sistemi ortamında paylaşımını sağlayan ‘Doküman Yönetimi’, tüm işlemlerin yapılması için gerekli insan kaynağının yönetildiği ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’, geri besleme ve hata/bilgi paylaşımının yürütüldüğü ‘Müşteri İlişkileri Yönetimi’, arıza bilgi ve istatistiğinin tutularak sistem/cihaz güvenirliğinin güncel izlenmesini sağlayan ‘Güvenirlik Yönetimi’ fonksiyon ve modüllerini içermektedir.

Üzerinde WEB server ve MS SQL Server veritabanı bulunduran minimum Windows XP işletim sistemli bir bilgisayar yeterlidir. Sisteme bağlanacak istemci bilgisayarlarda Internet Explorer yüklü olması gerekir. Sistem tek bir bilgisayarda çalışabileceği gibi çok kullanıcılı olarak da kullanılabilir.
Sistem modül modül ve minimum 5 (beş) kullanıcılı olarak lisanslanabilmektedir.
Lisanlanan modüller için lisans ücreti içinde olmak kaydı ile modül eğitimleri verilmektedir.
Yazılımda ortaya çıkabilecek hatalara ücretsiz müdahale, danışmanlık alınarak uyarlanmış süreçlerdeki problemlere yine danışmanlarca ücretsiz destek hizmeti verilmektedir.
Yapılacak bakım anlaşmaları çerçevesinde destek hizmeti sağlanmaktadır.
Sistem çok dilli olarak kurulabilmektedir. Bir kullanıcı Türkçe kullanırken, diğer kullanıcı sistemi İngilizce olarak kullanabilir.